Dotazník pre založenie Vašej živnosti

Údaje o živnostníkovi

Zdravotná poisťovňa

Údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov

Miesto podnikania (túto časť dotazníka vypísať len v prípade, ak sa miesto podnikania odlišuje od adresy trvalého bydliska živnostníka)

Predmety podnikania

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami

Pin It on Pinterest

Share This