Zmeny v s.r.o.

V priebehu každého podnikania nastane situácia, že v spoločnosti je potrebné vykonať zmeny v obchodnom registri, týkajúce sa či už zmeny obchodného mena, sídla podnikania, konateľov, prokuristov či ich adresy alebo prevod obchodného podielu a s tým spojená zmena spoločníkov.

Pre našich klientov zabezpečujeme nasledovné zmeny v s.r.o.:

  1. Zmenu konateľa/prokuristu, ich adresy, prípadne spôsob konania v mene spoločnosti
  2. Zmena obchodného mena
  3. Zmena sídla spoločnosti
  4. Rozšírenie predmetov podnikania
  5. Prevod obchodného podielu

Pri týchto úkonoch pre Vás zabezpečíme:

 • Všetky dokumenty súvisiace s realizovanou zmenou.
 • Podanie návrhu na zápis zmeny v obchodom registri.
 • Vyzdvihnutie a doručenie výpisu z obchodného registra.

Ceny úkonov sú podľa aktuálne platného cenníka uvedené v sekcii Cenník. Cena je konečná a je v nej zahrnutý aj súdny poplatok za podanie na príslušný obchodný register.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Ak potrebujete vykonať zmeny v obchodnom registri...

Informácie na stránkach www.ssconsult.sk neposkytujú právne rady. Spoločnosť Probyter s.r.o. neposkytuje právne ani daňové poradenstvo. Prevádzkovateľ poskytuje služby v rozsahu voľných živností. V prípade, že sú v rámci našej činnosti klientmi vyžadované právne služby, obraciame sa za týmto účelom na osoby oprávnené tieto služby poskytovať (notári, advokáti).

Pin It on Pinterest

Share This